Кол-во книг: 87, статей - 128
Поиск по: статьям :: книгам


Тексты книг принадлежат их авторам и размещены для ознакомления

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 36      Главы: <   2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12. > 

Розподіл страхових організацій і компаній України за статусом і організаційними формами функціонування

(станом на 01.02.1998 р.)

 

№ п/п

Види і типи страхових організацій

Кількість

% до загальної кількості

 

Національна акціонерна страхова компанія — НАСК «Оранта»

 

1

 

0,4

 

Державна акціонерна страхова компанія з надання екстреної медичної допомоги іноземцям — ДАСК

 

 

1

 

 

0,4

 

Республіканська страхова компанія «Крим-Оранта» — РСК «Крим-Оранта»

 

1

 

0,4

 

Комерційне закрите акціонерне страхове товариство «Роксана» — КЗ АСТ «Роксана»

 

 

1

 

 

0,4

 

Закриті страхові акціонерні товариства — страхові компанії — ЗАТ СК, АТЗТ СК, ЗАТ АСК, СЗАТ СК, АСК АТЗТ, ЗАСТ, АТЗТ, СП ЗАТ, АСТ ЗТ, САС ЗТ, ЗАТ, ССК ЗАТ, ЗАТ ПСК, АТЗТ ПСК

 

 

138

 

 

59,2

 

Відкриті акціонерні товариства — страхові компанії: ВАТ СК, ВАТ, АСТВТ, ВАСТ, АТВТ АСК

 

 

23

 

 

9,9

 

Акціонерні і спеціалізовані страхові компанії — АСК, САСК, СК

 

8

 

3,4

 

Страхові акціонерні товариства — страхові компанії САТ, СТ, АСТ, АТ АСК, АТ СК

 

41

 

17,6

 

Страхові товариства і компанії з додатковою відповідальністю — ТзДВ, СТзДВ

 

 

13

 

 

5,6

 

Страхові командитні товариства — СКТ

2

0,8

 

Страхові акціонерні фірми — САФ

2

0,8

 

Фінансово-страхові компанії — ФСК

2

0,8

 

Всього

233

100

 

 

Найбільша кількість страхових організацій створена в м.Києві (82), Одеській області (22), Донецькій (17), Харківській (17), Дніпропетровській (15), Автономній Республіці Крим (17). В чотирьох областях є по одній компанії, по дві — в п’яти, по три — в двох, по чотири — в трьох, по п’ять —  в трьох і по вісім — в двох областях і лише в одній Херсонській області немає самостійних страхових компаній.

Крім цього, до суб’єктів створеної організаційної структури страхового ринку можна віднести також різні об’єднання  страховиків, освітні центри по підготовці і перепідготовці кадрів, наявну спеціальну пресу і рекламу страхового ринку, а також Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю України —  Укрстрахнагляд, який здійснює організацію ліцензування, розроблює методологію і організацію нагляду, займається питаннями розвитку законодавства і зовнішніх зв’язків, координації роботи і правового забезпечення страхової діяльності, виконує функції наукового центру. Разом з тим і нині актуальними залишаються питання законодавчого, методологічного та інформаційного забезпечення діяльності страховиків в ринкових умовах.

Необхідно звернути увагу на те, що поки що мало перестрахувальних компаній, а підготовкою кадрів для страхування практично займаються два вузи (Київський державний економічний університет і Тернопільська академія народного господарства); є один «Центр підготовки і перепідготовки кадрів та інформаційно-аналітичного забезпечення страхової діяльності» Ліги страхових організацій країни. Найменш розвиненим є організаційний блок з преси і реклами страхових послуг і особливо реклами на радіо і телебаченні. В цілому можна констатувати, що вже практично створені організаційні і правові основи для формування ринкових відносин у страхуванні, які при виході окремих галузей і підприємств народного господарства з фінансової і економічної кризи дозволять швидше вирішити і проблему стійкого функціонування національного страхового ринку і ринків окремих страхових продуктів на різних рівнях. При цьому в умовах ринкової економіки добровільне страхування стає пріоритетним і в зв’язку з цим на часі стоїть важлива проблема відродження довіри населення до страхування як однієї з дієвих форм соціального захисту громадян і посилення уваги до населення, як основного партнера страховиків.

 

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 36      Главы: <   2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12. > 

Поиск по: статьям :: книгам
  Rambler's Top100
 
© 2013 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт. | Статьи партнёров