Кол-во книг: 87, статей - 128
Поиск по: статьям :: книгам


Тексты книг принадлежат их авторам и размещены для ознакомления

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 36      Главы: <   25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35. > 

3.3. Напрями підвищення ефективності страхової діяльності в ринковому середовищі

 

За даними Держкомстату України, в 1997 р. прибуток всіх страхових організацій становив 85,1 млн. гривень, або збільшився в 3,8 раза проти 1996 р. (табл. 3.1).

З даних таблиці 3.1 видно, що змінилися як обсяги доходів і видатків, так і їх структура. Перш за все в 1997 р. зросли надходження страхових платежів в 1,6 раза і в структурі склали 83,8% та збільшилися обсяги надходжень коштів від добровільного страхування майна в 2,3 раза проти 1996 р. і в структурі надходжень вони становили в 1997 р. 41,2%.

У структурі видатків зменшилася частка виплат страхових відшкодувань і перш за все по обов’язковому страхуванню відповідальності. Зменшилися також витрати на заробітну плату та видатки на ведення справ. По інших видах видатків було збільшення виплат, в тому числі і по перестрахуванню.

 

Таблиця 3.1.         Фінансова діяльність страхових організацій в Україні в

    1996-1997 рр, млн. грн.

(дані Держкомстату України,  статистичний щорічник

              України за 1997 р. К, УЕ, 1998)

 

Показники

Сума

В % до підсумку

 

1996

1997

1996

1997

1

2

3

4

5

Доходи всього:

284,2

393,9

100,0

100,0

Надходження страхових платежів

203,5

330,0

71,6

83,8

   з них:

 

 

 

 

від добровільного осо-

бистого страхування

48,0

66,1

16,9

16,8

від добровільного май-

нового страхування

70,5

162,2

24,8

41,2

від добровільного стра-

хування відповідальності

29,8

34,2

10,5

8,7

від обов’язкового стра-

хування

53,2

67,4

18,7

17,1

Надходження від перестрахування

9,0

17,4

3,2

4,4

Інші доходи

71,7

46,5

25,2

11,8

із загальної суми доходів надходження страхових платежів від нерезиден-тів

1,2

1,5

0,4

0,4

Видатки всього:

242,5

297,7

100,0

100,0

Виплати страхових відшкодувань

100,2

107,9

41,3

36,2

   з них:

 

 

 

 

по добровільному осо-бистому страхуванню

43,3

46,5

17,8

15,6

по добровільному май-новому страхуванню

24,7

46,5

10,2

15,6

 

 

Продовження табл. 3.1

 

1

2

3

4

5

по добровільному  стра-хуванню відповідаль-ності

21,3

13,8

8,8

4,7

по обов’язковомустра-хуванню

8,9

0,7

3,7

0,2

Виплати по перестрахуванню

27,8

50,5

11,5

17,0

Видатки на утримання апарату управління

34,0

57,4

14,0

19,3

в тому числі на заробіт-

ну плату

24,7

29,1

10,2

9,8

Видатки наведення справи

38,5

41,5

15,9

13,9

Платежі до бюджетів всіх рівнів

14,8

21,7

6,1

7,3

Дивідентди та проценти, виплачені по цінних паперах

2,9

4,4

1,2

1,5

Інші видатки

24,3

14,3

10,0

4,8

із загальної суми видатків виплати страхових відшкодувань нерезидентам

0,6

2,2

0,2

0,7

Резервування коштів

69,1

120,0

х

х

Прибуток

22,4

85,1

х

х

________________________________________________________________

 

Рентабельність страхових операцій, або показник рівня доходності,   по  страхових  організаціях  України,   визначається відношенням річної суми прибутку до річної суми платежів (доходів):

П

Рсо =  ¾  х 100,

Д

де  Рсо  — рентабельність страхових операцій, %;

     П   —  річна сума прибутку;

     Д — доходи (річна сума надходжень платежів).

Якщо в 1996 р. цей показник в цілому становив 7,90%, то в 1997 р. — вже 21,6%, або збільшився на 13,7%. Такий порядок не спотворює економічного змісту показника рентабельності, оскільки домінуюча частина доходів від страхових операцій складається з різних страхових операцій. Досвід роботи страхових організацій показує, що показник рівня рентабельності страхових операцій не повинен бути високим, оскільки в цьому випадку завищується ціна на страхові послуги і зменшується на неї попит з боку страхувальників. При низьких же показниках обмежуються можливості самоокупності витрат на страхування у страховиків в умовах ринкових відносин. Становище регулюється двома шляхами: приведенням тарифів у відповідність до фактичного рівня збитковості страхової суми або зміною обсягів відповідальності по окремих видах страхування.

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 36      Главы: <   25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35. > 

Поиск по: статьям :: книгам
  Rambler's Top100
 
© 2013 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт. | Статьи партнёров