Кол-во книг: 87, статей - 128
Поиск по: статьям :: книгам


Тексты книг принадлежат их авторам и размещены для ознакомления

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 36      Главы: <   18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28. > 

Як відзначає Укрстрахнагляд, на страховому ринку України існують такі серйозні проблеми:

 інвестиційні можливості страховиків використовуються недостатньо;

        питома вага страхування життя постійно знижується;

 впровадження обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів зіткнулася з перепонами на законодавчому рівні;

   мають місце окремі випадки зволікання страховиками із виплатами страхових сум та страхового відшкодування, неправомірні відмови в їх виплаті та порушення страхового законодавства.

Необхідно особливо відзначити, що навіть загальний обсяг надходжень платежів у сумі 408,4 млн. грн.  в 1997 р. і 789,7 млн. грн. в 1998 р. є недостатнім для страхового ринку і економіки держави в цілому, оскільки фінансові можливості українських страхових організацій при таких показниках залишаються слабими і особливо в порівнянні з німецьким англійським, американським і навіть польським та російським страховими ринками.

Отже в розвитку страхового ринку в Україні намітились позитивні тенденції, серед яких можна виділити такі:

— темпи росту страхових платежів випереджають темпи росту страхових виплат;

— має місце значне збільшення обсягів сформованих резервів на кінець року по відношенню до зібраних за рік платежів;

— намітилася тенденція до збільшення сплачених статутних фондів.

 

В той же час формування і розвиток страхового ринку України відбувається в умовах спаду виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, наявності інфляційних процесів, зростання цін на матеріально-технічні засоби виробництва і енергоресурси, несвоєчасної виплати заробітної плати і пенсій, що суттє стримує розвиток страхування в нашій державі.

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 36      Главы: <   18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28. > 

Поиск по: статьям :: книгам
  Rambler's Top100
 
© 2013 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт. | Статьи партнёров