Кол-во книг: 87, статей - 128
Поиск по: статьям :: книгам


Тексты книг принадлежат их авторам и размещены для ознакомления

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 36      Главы: <   16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26. > 

Основні показники діяльності страхових організацій       

                        України з добровільного і обов’язкового страхування

              (крім страхування життя) за 1995-1998 рр. (дані Укрстрахнагляду)

 

Показники

1995

1996

1997

1998

1998 в %  1997

Страхові премії, тис. грн.

183372

284357

389841

776294

199

Страхові виплати, тис. грн.

77185

105449

108285

164605

152

Рівень виплат (відношення виплат до премій), %

42,1

37,1

27,8

21,0

-

Сформовані страхові резерви на початок року, тис. грн.

51991

83390

138364

156411

113

Кількість діючих договорів на початок року, тис. одиниць

12550

17711

14525

15748

108

 

Як видно з табл. 7, в 1997-1998 рр. зростають страхові платежі і страхові виплати при випередженні темпів зростання надходження страхових пермій при зменшенні темпів зростання кількості діючих договорів.

В 1998 р. виплати страхових сум та страхового відшкодування по всіх видах страхування становили 177,8 млн. грн., з яких на добровільні види припадало 88% і обов’язкові — 12% (табл. 8).

 

Таблиця 8.                            Страхові премії та страхові виплати по видах страхування

                                  у страхових організаціях України за 1995-1998 рр.  (дані Укрстрахнагляду), тис. грн.

 

Види

Страхові премії

 

Страхові виплати

Відношення,%

страхування

1995р.

1996р.

1997р.

1998р.

1995р.

1996р.

1997р.

1998р.

Премії

Виплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97/96

98/97

97/96

98/97

Добровільне особисте страхування

92957

92583

68050

72930

86162

68902

47762

52165

74

107

69

109

    в т.ч.   стра-хування   життя

60988

33454

18560

12865

67088

41845

20909

13240

55

69

50

63

Добровільне майнове страхування

71313

117171

221182

561546

27414

38275

55743

89692

189

254

146

161

Добровільне страхування відповідаль-ності

25689

28737

30283

70052

18103

19087

10303

17950

105

231

54

174

Недержавне обов’язкове страхування

40141

66439

72940

68074

2800

8451

698

1707

110

93

8

245

Державне обов’язкове страхування

10602

12882

15946

16557

9450

12596

14740

16331

124

104

117

111

Всього

244360

317811

408401

789741

144272

147311

129246

177845

129

193

88

138

 

Таблиця 9.                                 Структура страхових премій та страхових виплат по страхових

                                                         організаціях України за 1995-1998 рр. (дані Укрстрахнагляду), в %

 

Види

Страхові премії

 

Страхові виплати

Відношення,%

страхування

1995р.

1996р.

1997р.

1998р.

1995р.

1996р.

1997р.

1998р.

Премії

Виплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97/96

98/97

97/96

98/97

Добровільне особисте страхування

38,0

29,1

16,7

9,2

59,7

46,8

37,0

29,3

92,7

74,4

70,2

71,5

    в т.ч.   стра-хування   життя

24,9

10,5

4,6

1,6

46,5

28,4

16,2

7,4

110,0

125,1

112,6

102,9

Добровільне майнове страхування

29,3

36,9

54,2

71,2

19,0

26,0

43,1

50,4

38,4

32,7

25,2

16,0

Добровільне страхування відповідаль-ності

10,5

9

7,4

8,9

12,6

13,0

8

10,1

70,4

66,4

34,0

25,6

Недержавне обов’язкове страхування

16,4

20,9

17,8

8,6

1,9

5,7

0,5

1,0

7,0

12,7

1

2,5

Державне обов’язкове страхування

4,3

4,1

3,9

2,1

6,6

8,5

11,4

9,2

89,1

97,8

92,4

98,6

Всього

100

100

100

100

100

100

100

100

59,0

46,4

31,7

22,5

З даних таблиці 8 видно, що в 1998 р. порівняно з 1997 р.  загальні  надходження  страхових  платежів  збільшилися   в 1,9 раза, в тому числі добровільного майнового страхування в 2,5 раза, добровільного майнового страхування в 2,5 раза, добровільного страхування відповідальності — в 2,3 раза, державного обов’язкового страхування —  в 1 раз. Зменшилися в 1998 р. протягом 1997 р. надходження страхових платежів по недержавному обов’язковому страхуванню (93%). Виплати страхових сум та страхового відшкодування в 1998 р. збільшились в порівнянні з 1997 р. по всіх видах страхування, в тому числі по добровільному майновому страхуванню (161%) і по недержавному обов’язковому страхуванню  (245%), добровільному страхуванню відповідальності (174%). Структура страхових премій та страхових виплат по страхових організаціях України характеризується даними таблиці 9.

Дані таблиці 9 свідчать, що відбуваються зміни як у структурі страхових премій, так і у всій структурі та рівні страхових виплат. Зокрема, добровільне майнове страхування займає провідне місце в структурі страхових надходжень і виплат.

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 36      Главы: <   16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26. > 

Поиск по: статьям :: книгам
  Rambler's Top100
 
© 2013 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт. | Статьи партнёров