Кол-во книг: 87, статей - 128
Поиск по: статьям :: книгам


Тексты книг принадлежат их авторам и размещены для ознакомления

Оглавление

     § Анотація

§ Вступ[T1] 
     § Глибокі економічні дослідження й стали причиною його виникнення.

§ Метою[U5]  роботи є дослідження існуючого…

§ При[U6]  дослідженні світового антимонопольного законодавства були використані такі основні методи дослідження:
     § Монополії та їх види
     § Причини виникнення монополій.
     § Третя причина існування монополій є в державному обмеженні притоку нових фірм в галузь.
     § Граничний дохід – це величина зміни сукупного доходу в результаті додаткової продажі одиниці блага.
     § Залежність між ціною і граничним доходом в загальному вигляді описується таким рівнянням:
     § Отже, щоб максимізувати свій прибуток, монополія дотримується двокрокової процедури
     § Монопольна влада та її наслідки
     § Наслідки монопольної влади
     § Монополія і прогрес
     § Необхідність існування антимонопольного законодавства
     § Антитрестівська політика ідеально підходить для ринків типу…
     § Природна монополія і регулювання
     § Антитрестівське законодавство США
     § Закон Клейтона заборонив певні види антиконкурентних дій, а на …

§ Розділ 3 Закону Клейтона оголошує протизаконними акти продажу (або здачі в оренду), обумовлені …
     § Хоча Закон Клейтона характеризується більшою у порівнянні з …
     § Комісії надані певні повноваження.
     § На цих же умовах одному підприємству або групі підприємств забороняється зловживати:
     § Виключне становище у європейському антимонопольному законодавстві займає захист прав споживачів.
     § Державний контроль за дотриманням законодавства…
     § Крім державних органів, які здійснюють державний контроль за …
     § Зазначений закон детально визначає ситуації, які оцінюються як …
     § Законодавством Японії визначені…
     § Однією з найбільш розвинених серед них була Чехословаччина.
     § До компетенції управлінь входили перевірка схвалених угод про злиття …
     § Контроль за дотриманням цього закону покладався на міністерство, яке здійснює нагляд …

§ Тимчасове положення про розгортання та захист конкуренції було прийняте у Китаї (1980 рік).
     § Монополізм в нашій державі є також породженням політики …
     § Антимонопольне законодавство визначає поняття монопольне …
     § Монопольна діяльність — це не лише дії чи бездіяльність підприємців, що…
     § Антимонопольний комітет України
     § Антимонопольний з метою розвитку конкуренції має право:
     § Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
     § України у межах компетенції розглядаються органами чи посадовими особами:
     § З фактів та досліджень, наведених у першому розділі, можна зробити висновок, що…

§ Список [T10] літератури

Поиск по: статьям :: книгам
  Rambler's Top100
 
© 2013 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт. | Статьи партнёров