Кол-во книг: 87, статей - 128
Поиск по: статьям :: книгам


Тексты книг принадлежат их авторам и размещены для ознакомления

«к разделу        1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.

 «Склад і класифікація об’єктів
бухгалтерського обліку в комерційному банку.»

   

Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку.

 

Всі об’єкти бухгалтерського обліку в комерційному банку поділяють на чотири групи:

господарські засоби та їх розміщення (основні й оборотні);

ресурси (джерела утворення) господарських коштів;

функціональні обов’язки банку (статутна діяльність – процес здійснення послуг);

фінансові результати статутної діяльності.

 До господарських засобів комерційного банку належать:

грошові кошти;

матеріальні цінності;

дебіторська заборгованість (видані кредити);

відвернуті кошти.

Кожна з названих груп засобів має певний склад.

Так, до грошових коштів належать:

- грошові кошти в касі банку – готівка в вигляді національної валюти (гривні) та в валюті іноземних держав (долари США, німецькі марки тощо);

кошти на кореспондентських рахунках, що зберігаються в НБУ та в інших банках на правах кореспондентських відносин у національній валюті або валюті іноземних держав, розміщеної в банках країни або в банках іноземних держав;

кошти, вкладені в цінні папери (акції, облігації, векселі,

зобов’язання державної скарбниці, сертифікати тощо);

кошти на зервному рахунку в НБУ.

Другу категорію господарських засобів банку становлять  матеріальні цінності (майно), тобто:

основні засоби – предмети, що мають тривалий термін експлуатації – більше одного року. Для відшкодування їхньої вартості банк щомісячно нараховує знос (амортизацію) з включенням його суми в видатки. Норми зноси встановлюються державою, вони єдині для всіх підприємств та установ;

нематеріальні активи – вартість права користування землею, водою, будовами, приміщеннями, ліцензіями, патентами, маркетинговими послугами, програмним продуктом і т.і. ЇІхня вартість відшкодовується також частинами, що включаються в видатки банку через нарахування зносу, норми якого

«к разделу         1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.

Поиск по: статьям :: книгам
  Rambler's Top100
 
Посмотри на BOSCH PSR 12-2 - хорошая модель по доступной цене.
© 2013 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт. | Статьи партнёров